گوگل به بررسی ایمیل‌ها برای ساخت تبلیغات هدفمند پایان می‌دهد

گوگل تا پایان سال جاری میلادی قصد دارد بررسی محتوای ایمیل‌‌ها برای ساخت تبلیغات هدفمند را متوقف کند.