جمعیت زمین تا سال ۲۰۵۰ به چه مقداری خواهد رسید؟

به‌تازگی سازمان ملل متحد گزارشی با موضوع روند افزایش جمعیت جهان و پیش‌بینی این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ منتشر کرده است.