راکت فالکون

کمپانی اسپیس ایکس موفق شده تا دومین راکت فالکون 9 را طی بازه زمانی 48 ساعته به فضا پرتاب کرده و سپس با موفقیت فرود آورد. این شرکت توانسته در همین هفته، 2 فرود موفقیت آمیز با راکت‌های فالکون 9 داشته باشد. دومین راکت فالکون 9 اسپیس ایکس امروز از پایگاه فضایی واندنبرگ کالیفرنیا رأس ...

نوشته اسپیس ایکس دو فرود موفقیت آمیز با راکت فالکون 9 در یک هفته داشته است اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.