آیا ناسا موفق به ارتباط با بیگانگان شده است؟

گروه هکری Anonymous به تازگی ویدیویی را منتشر کرده است که ادعا می‌کند ناسا در شرف منتشر کردن اخبار تماس با حیات بیگانه است.