یوتیوب بیش از ۱.۵ میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد

آخرین آمار ارائه‌شده نشان از این دارد که تعداد کاربران فعال ماهیانه‌ی یوتیوب از مرز ۱.۵ میلیارد نفر عبور کرده است.