گوگل هوم ۶ برابر عملکرد بهتری از آمازون آلکسا دارد

عملکرد گوگل هوم در پاسخ به ۳ هزار سؤال، ۶ برابر بهتر از دستیار شخصی آمازون آلکسا است.