عدم استقبال از پیش فروش پژو 2008

ثبت نام پژو 2008 که از روز پنج‌شنبه آغاز شده است با توجه به باقی‌ ماندن درصد زیادی از این محصول، تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.