صدور کارت شهروندی برای ۳ میلیون نفر در سال جاری

معاون امور شعب و بازاریابی بانک شهر اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ هزار کارت شهروندی توسط این بانک صادر شده است.