سومین رویداد هم‌ آفرینی همراه اول، تیرماه برگزار می‌‌شود

سومین رویداد هم‌آفرینی همراه اول، تیر‌ماه با همکاری دانشگاه شیراز در حوزه‌ی اینترنت اشیاء در شیراز برگزار می‌شود.