VR180 معرفی شد؛ فرمت جدید یوتیوب برای تجربه‌ ویدیویی فراگیر

یوتیوب با هدف ارائه‌ی تجربه‌ی ویدیویی فراگیرتری نسبت به گذشته، فرمت VR180 را معرفی کرد.