ساخت رنگی که می‌تواند از هوای محیط انرژی تولید کند

گروهی از پژوهشگران نوعی رنگ ساختمانی ساخته‌اند که می‌تواند با استفاده از بخار آب موجود در هوا، انرژی تولید کند.