خالی کردن اینباکس؛ ناکارآمدترین روش مدیریت زمان

بسیاری از افراد متد صفر کردن اینباکس را یکی از روش‌های خوب برای مدیریت زمان می‌دانند، درصورتی‌که متدهای کاربردی دیگری می‌توانند جایگزین این کار شوند.