گوگل

گوگل تصمیم گرفته مدارک پزشکی شخصی را از نتایج به نمایش در آمده در موتور جستجوی خود حذف کند. این اتفاق بعد از تغییر خطی مشی گوگل به منظور حذف محتواها رخ داده است. بر اساس گزارش جدید Bloomberg، گوگل اخیرا مدارک پزشکی شخصی را جزو اطلاعاتی قرار داده که باید به زودی از لیست ...

نوشته حذف مدارک پزشکی شخصی از نتایج جستجوی گوگل اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.