ثروت این ۵ مرد با دارایی نیمی از مردم دنیا برابری می‌کند

آمارهای جدید نشان می‌دهند که ثروت هر روز در دستان افراد کمتری انباشته می‌شود و این تعداد رو به کاهش است.