توزیع کارت شرکت در آزمون سراسری ۹۶ از ۱۱ تیر

کارت شرکت در آزمون کلیه گروه‌های آزمایشی، روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶ روی وب‌سایت سازمان سنجش آموزش قرار می‌گیرد.