۲ تیر: تولد تراشه‌های الکترونیکی

دنیای تکنولوژی امروز که حاکمان جدیدی به نام کامپیوترها را در این کره خاکی معرفی کرده، مدیون مدارهای کوچکی است که ۵۳ سال پیش توسط فیزیکدان برجسته آمریکایی، جک کیلبی ثبت اختراع شدند.