هوندا HR-V پاییز وارد ایران می شود

با ثبت سفارش هوندا HR-V، جدیدترین رقیب نیسان جوک و تویوتا CH-R تا نیمه دوم امسال وارد بازار داخلی کشور خواهد شد.