نقد سریال American Gods؛ قسمت نهایی فصل اول

قسمت نهایی فصل اول سریال American Gods با اینکه نتوانست تمام انتظارات ما را برآورده سازد، اما شامل تمام مواردی بود که سریال را به خاطر آنها تماشا می‌کنیم.