شرکت یاندکس سال آینده خودروی خودران عرضه می‌کند

یاندکس، غول خدمات اینترنتی روسی؛ موفق به آزمایش یک خودروی خودران در شرایط کنترل کامل شد.