ابداع روشی برای افزایش طول عمر باتری خودروهای الکتریکی

محققان برای افزایش طول عمر باتری و صرفه‌جویی در انرژی، روشی جدید ابداع کردند.