نازی ها

پلیس فدرال آرژانتین اخیرا مجموعه قابل توجهی از متعلقات نازی ها را در حوالی بوینس آیرس کشف کرده است. این گنجینه تقریبا 75 قطعه را شامل می‌شود که به شکل مرموزی در اتاقی پنهان شده بود. گمان می‌رود موارد کشف‌شده متعلق به شخص آدولف هیتلر بوده باشد. آن‌طور که گزارش‌شده، این کشف به دنبال جستجویی ...

نوشته گنجینه‌ی عظیمی از نازی ها در آرژانتین کشف شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.