چگونه ویزای کانادا بگیریم؟

کلیه شهروندان ایرانی که برای دیدار بستگان یا سفرهای گردشگری قصد سفر به کانادا را دارند، باید قبل از ورود به خاک این کشور اقدام به دریافت ویزا کنند. برای آشنایی با نحوه دریافت ویزای توریستی کانادا در ادامه همراه کجارو باشید.