بلومبرگ: مدیرعامل اوبر تحت تأثیر فشار سهامداران استعفا داد

تراویس کالانیک، بنیان‌گذار و مدیرعامل استارتاپ اوبر، در پی فشار سهامداران از سمت خود استعفا داد.