باج افزار واناکرای کارخانه هوندا در ژاپن را به تعطیلی کشاند

هوندا موتور اعلام کرده که فعالیت کارخانه‌ی این کمپانی در کشور ژاپن به دلیل باج افزار واناکرای یک روز متوقف شده است.