ارائه فرضیه‌ای جدید که رفتارهای ماده تاریک را به خوبی توجیه می‌کند

دو دانشمند در پژوهشی جدید، به دیدگاه جدیدی در خصوص ماده‌ی تاریک و خاصیت ابرشارگی آن رسیده‌اند که می‌تواند رفتارهای عجیب این ماده را توجیه کند.