دومین جشنواره دنیای فناوری اطلاعات دانشگاه شریف (2 IT weekend)

دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری رویدادهایی با عنوان جشنواره فناوری اطلاعات (IT Weekend) به صورت سالیانه است.