اسکایپ به صورت جهانی با اختلال مواجه شده است

سرویس اسکایپ از صبح امروز به‌صورت جهانی با اختلالت زیادی روبه‌رو بوده است.