سیارک عامل مرگ دایناسورها به بدترین جای ممکن اصابت کرده است

اگر سیارکی که نابودی دایناسورها را رقم زد، به جای دیگری برخورد می‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟