دیوانه‌ وارترین فیلم های ترسناک دهه هشتاد میلادی که باید تماشا کنید

از قاتل‌های روانی با اره‌برقی تا دلقک‌های قاتل فضایی! در این مقاله می‌توانید همراه زومجی باشید و برخی از دیوانه‌وارترین فیلم‌های ترسناک دهه ۸۰ را مرور کنید.