ورود استرس محیط کار به خانه ممنوع!

تابحال پیش آمده استرس و خستگی یک روز سخت کاری را با کج خلقی به خانه بیاورید و فشار کاری‌تان را بر خانواده تحمیل کنید؟ اگر این‌چنین است، باید بدانید که شما تنها فردی نیستید که این شرایط را تجربه کرده‌اید.