هفته نامه ویدیویی ۵۸: ویژه نامه E3 2017

در پنجاه و هشتمین هفته‌نامه ویدیویی زومجی، مروری بر مهم‌ترین اخبار نمایشگاه E3 2017 خواهیم داشت.