توقف تولید خودروهای اسپرت در  پژو

خودروساز فرانسوی تولید خودروی هیبریدی R 308 و جایگزین RCZ را موقتا معلق کرده است.