انقلاب بی ام و در طراحی صفحه نشانگرهای وضعیت خودرو

طراحی نمایشگر دیجیتالی بخش کیلومتر شمار بی‌ام‌و سری ۸ را می‌توان یکی از زیباترین نمونه‌‌های موجود در صنعت خودروسازی دانست.