مریسا مایر مدیر عامل سابق یاهو ، از این که دوباره می‌تواند از حساب کاربری گوگل استفاده کند ابراز خوشحالی کرده است. وی پیش از رسیدن به سمت مدیریت عامل یاهو، مدیر بخش‌هایی از گوگل بوده است. بعد از خرید یاهو توسط ورایزن، مدیر عامل پیشین این شرکت یعنی مریسا مایر (Marissa Mayer) نیز از ...

نوشته اظهار خوشحالی مدیر عامل سابق یاهو به خاطر استفاده مجدد از جیمیل اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.